* povinný údaj
Dátum požiadavky 
Č.rekl.protokolu 
Výrobca 
Iný - pozáručná oprava 
Typ opravy 
Výrobné číslo*
Model (podľa štítku)*
Dátum nákupu*
Popis závady*
Príslušenstvo*
Originálna krabica 
Kópia nák.dokladu*
Foto závady 
Foto závady 
Adresa 
Priezvisko/Firma*
Meno*
Adresa*
PSČ*
Mesto*
Telefón*
E-mail*
Spôsob prepravy